Thailand Exclusive Final Fantasy TCG, Merchandises and GachaPon! Subscribe Us to Get Seasonal Discount Code.
Eiko 3-127 Foil 

Eiko 3-127 Foil 

Square Enix

Regular price 25.00 THB Sale

Eiko 3-127 Foil